نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه گرگان در حال حاضر در مسیرهای تهران-مشهد و زاهدان بصورت روزانه و هفتگی پرواز دارد.همچنین بصورت مستمر در طول سال (هر هفته) پروازهای عتبات عالیات برقرار می باشد.

شایان ذکر می باشد که از تاریخ 1395/10/15 پرواز گرگان به اصفهان و بالعکس دایر خواهد شد.

همچنین از تاریخ 1395/10/21 پروازهای گرگان به کیش و بالعکس(بصورت دو روز در هفته ) برپا خواهد شد.