اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

جستجو 0.008 ثانیه طول کشید.
ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
۱
مهرآباد بيرجند ‌ايران اير Md82 شنبه ۲۱۲ ۰۳:۰۶ ۲۰:۰۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۲
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAE146 شنبه ۴۵۳۶ ۱۹:۵۰ ۲۱:۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۳
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAE146 شنبه ۴۵۳۷ ۱۷:۵۵ ۱۹:۰۵ ۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۴
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAE146 شنبه ۴۵۳۷ ۱۷:۱۷ ۱۹:۰۵ ۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۵
زابل مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۱۰:۴۵ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۶
مهرآباد زابل ‌ماهان BAE شنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۳۰ ۰۷:۴۵ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷
گرگان اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 چهارشنبه ۲۵۹۴ ۱۶:۴۵ ۱۸:۵۵ ۰ ریال
۸
گرگان اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 يکشنبه ۲۵۹۴ ۱۶:۴۵ ۱۸:۵۵ ۰ ریال
۹
گرگان کيش ‌کيش اير F100 جمعه ۷۵۵۳ ۲۲:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰ ریال
۱۰
گرگان کيش ‌کيش اير F100 سه شنبه ۷۵۵۳ ۲۲:۳۰ ۰۰:۳۰ ۰ ریال
۱۱
گرگان رشت ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 جمعه ۲۵۹۴ ۱۵:۱۰ ۱۶:۳۰ ۰ ریال
۱۲
گرگان مشهد ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 جمعه ۲۵۹۶ ۱۱:۲۰ ۱۲:۳۵ ۰ ریال
۱۳
گرگان مهرآباد ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۵۹۳ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
۱۴
گرگان مهرآباد ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 شنبه ۲۵۹۳ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
۱۵
همدان مشهد ‌آتا اير BOEING735 شنبه ۵۲۵۲ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶
گرگان مهرآباد ‌آسمان B727 جمعه ۶۳۵ ۲۱:۴۵ ۲۲:۴۵ ۰ ریال
۱۷
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه ۶۳۳ ۱۶:۵۵ ۱۷:۵۵ ۰ ریال
۱۸
گرگان مهرآباد ‌آسمان B727 پنجشنبه ۶۳۵ ۲۲:۲۵ ۲۳:۲۵ ۰ ریال
۱۹
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 پنجشنبه ۶۳۳ ۲۲:۱۰ ۲۳:۱۰ ۰ ریال
۲۰
گرگان مشهد ‌آسمان F100 پنجشنبه ۶۳۶ ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰ ۰ ریال