نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پارکينگ(فرودگاه گرگان)

پاركينگ فرودگاه گرگان بصورت 24 ساعت و مسقف آماده ارائه خدمت به مسافرين محترم مي باشد.


لیست قیمت

ورودي

(ريال)

توقف ساعتي (ريال )

شبانه روزي (ريال )

توقف شبانه روزي بعد از 2   شبانه روز (ريال)

توقف شبانه روزي بعد از 4 شبانه روز (ريال)

9/500

5/000

45/000

50/000

55/000

8/000

3/500

35/000

30/000

25/000