نمایش محتوا نمایش محتوا

تسهيلات نوروزي

-زيبا سازي محوطه ترمينال

- بهسازي و نظافت ترمينال و نماز خانه ها

-بهسازي و نظافت سرويس هاي بهداشتي ترمينال ها

-حضور بموقع شيفت هاي مديران ترمينال و شيفت هاي عملياتي – حضور كشيك جانشين مدير

-حضور و آمادگي مسئولين در ايام تعطيلات

- فعال نمودن سامانه 199 اطلاعات پرواز وسامانه پيامكي 100010199 جهت استفاده مسافران از وضيت پروازي

-نصب تابلو هاي راهنماي مسافر در ترمينال ها

-راه اندازي مركز تماس 31220000

-حضور مديران ترمينال ها بعنوان راهنماي مسافر در ترمينال جهت كمك به سالمندان

-•  هماهنگی انجام پروازهای فوق العاده نوروزی

•  حضور مسئولین شرکت های هواپیمایی در زمان انجام پروازها جهت پاسخگویی به مسافرین

•  لزوم رعایت مفاد آئین نامه حقوق مسافر توسط مسئولین ذیربط

•  اطلاع رسانی دقیق تاخیرات و تغییرات پروازی از طریق سامانه های اطلاع رسانی

•  تزئین سالن و برپایی سفره هفت سین در سالن ترمینال فرودگاه

•  استقبال از مسافرین اولین پرواز ورودی در سال جدید

•  استقرار میز خدمت در سالن ترمینال فرودگاه

•  استقرار مسئول پاسخگویی به مسافرین (از من بپرس) در سالن ترمینال فرودگاه

•  بهسازی نمازخانه طبقه فوقانی سالن ترمینال فرودگاه

•  بهسازی ورودی و محوطه مقابل ترمینال فرودگاه

•  آماده سازی و بسیج امکانات و نیروها جهت ارائه خدمت به مسافرین