قيمت كالا و خدمات قيمت كالا و خدمات

بسته بندي بار

نوع خدمات

مبلغ ( ريال)

بسته بندي كارتن بزرگ

200/000

بسته بندي كارتن متوسط

150/00

بسته بندي كارتن كوچك

60/000

هر عدد تسمه

25/000

ضربه گير(نايلون حبابدار) هر متر

50/000

كارتن خالي كوچك

20/000

كارتن خالي بزرگ

80/000

 
 

سوغات گرگان

 نوع كالا

قيمت (ريال )

پكيج 5تايي عطايي

350/000

پكيج ويژه

520/000

سوغات تك فكوري

60/000

حلوا  اماج

350/000

كنجي سايزبزرگ

150/000

كلوچه لاهيجان 24تايي

200/000

پادرازي

60/000

قطاب گردويي

100/000

تافه اي كره اي

50/000

كوكي گردويي 12 عددي

180/000

 
 

 تاكسي سرويس فرودگاه گرگان  

 

مبدا

مقصد

قيمت (ريال )

فرودگاه گرگان

ترمينال مسافربري

100/000

فرودگاه گرگان

نهارخوران

250/000

فرودگاه گرگان

پارگ جنگلي النگدره

150/000

فرودگاه گرگان

اسكله بندر تركمن

350/000

فرودگاه گرگان

علي آباد

350/000

فرودگاه گرگان

گنبد كاوس

600/000

فرودگاه گرگان

كلاله

900/000

فرودگاه گرگان

كردكوي

320/000

فرودگاه گرگان

بهشهر

600/000

فرودگاه گرگان

مينودشت

650/000

فرودگاه گرگان

آزادشهر

550/000

 

توضيحات : از ساعت 11 شب الي 6 صبح به مبالغ بالا 20% افزوده خواهد شد.

پاركينگ فرودگاه

ورودي

(ريال)

توقف ساعتي       (ريال )

شبانه روزي  (ريال )

توقف شبانه روزي بعد از 2   شبانه روز (ريال)

توقف شبانه روزي بعد از 4 شبانه روز (ريال)

9/500

5/000

45/000

50/000

55/000

8/000

3/500

35/000

30/000

25/000

 
 

 بوفه مواد غذايي

نوع مواد غذايي

قيمت (ريال )

راني

15/000

آب ميوه

20/000

آب معدني كوچك

7/000

آب معدني بزرگ

10/000

انواع ايستك

20/000

نوشابه بزرگ

30/000

نوشابه كوچك

10/000

چاي نبات

10/000

نسكافه

20/000

انواع كلوچه

10/000

انواع چيپس

15/000

 
 در صورت  مشاهده تخلف  در گرانفروشي موارد فوق مي توانيد به ناظرين قيمت ها به شماره تماس 01731228011-01731228015  گزارش دهيد.