قيمت كالا و خدمات قيمت كالا و خدمات

بسته بندي بار

نوع خدمات

مبلغ (ريال)

بسته بندي با سلفون كوچك تا اندازه 40* 40

100/000

بسته بندي با سلفون بزرگ تا اندازه 50*50

120/000

هر عد تسمه كشي كوچك  تا اندازه 30*30

15/000

هر عد تسمه كشي متوسط  تا اندازه 40*40

20/000

هر عد تسمه كشي بزرگ  تا اندازه 50*50

25/000

هر متر نايلون حبابدار

50/000

بسته بندي كالسكه كودكان با سلفون كشي كامل

150/000

بسته بندي ويلچر فقط با سلفون كشي كامل

200/00

بسته بندي كوله پشتي فقط با سلفون كشي كامل

50/000

كارتن كوچك

30/000

كارتن بزرگ

50/000
 

سوغات گرگان

نوع كالا

قيمت (ريال )

كلوچه نوشين 8 تايي

50/000

كلوچه نوشين 14 تايي

80/000

كلوچه نوشين قوطي 5 تايي

50/000

شيريني رولت

50/000

پشتزيك بزرگ

80/000

پشتزيك كوچك

40/000

آبنبات بزرگ

80/000

آبنبات كوچك

40/000

 

 تاكسي سرويس فرودگاه گرگان  

مبدا

مقصد

قيمت (ريال )

فرودگاه گرگان

ترمينال مسافربري

100/000

فرودگاه گرگان

نهارخوران

220/000

فرودگاه گرگان

پارگ جنگلي النگدره

150/000

فرودگاه گرگان

اسكله بندر تركمن

320/000

فرودگاه گرگان

علي آباد

320/000

فرودگاه گرگان

گنبد كاوس

550/000

فرودگاه گرگان

كلاله

800/000

فرودگاه گرگان

كردكوي

280/000

فرودگاه گرگان

بهشهر

500/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات : از ساعت 11 شب الي 6 صبح به مبالغ بالا 20% افزوده خواهد شد.

پاركينگ فرودگاه

ورودي

(ريال)

توقف ساعتي (ريال )

شبانه روزي (ريال )

توقف شبانه روزي بعد از 2   شبانه روز (ريال)

توقف شبانه روزي بعد از 4 شبانه روز (ريال)

9/500

5/000

45/000

50/000

55/000

8/000

3/500

35/000

30/000

25/000

 

 بوفه مواد غذايي

نوع مواد غذايي

قيمت (ريال )

راني

15/000

آب ميوه

20/000

آب معدني كوچك

7/000

آب معدني بزرگ

10/000

انواع ايستك

20/000

نوشابه بزرگ

30/000

نوشابه كوچك

10/000

چاي نبات

10/000

نسكافه

20/000

انواع كلوچه

10/000

انواع چيپس

15/000

 
 در صورت  مشاهده تخلف  در گرانفروشي موارد فوق مي توانيد به ناظرين قيمت ها به شماره تماس 01731228011-01731228015  گزارش دهيد.