نمایش محتوا نمایش محتوا

   تلفن گویای اطلاعات پرواز فرودگاه  گرگان با شماره 199  از هر نقطه استان گلستان و با شماره 31220199-017 از سایر نقاط کشور در دسترس         مسافرین و مردم عزیز ایران اسلامی می باشد.

این سیستم بر اساس شماره پرواز قادر به پاسخگویی اتوماتیک در خصوص اطلاعات پرواز می باشد.همچنین اپراتورهای اطلاعات پرواز در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی سوالات و آماده راهنمایی تماس گیرندگان می باشند