مسيرهاي پروازي مسيرهاي پروازي

فرودگاه گرگان در حال حاضر در مسیرهای تهران-مشهد - زاهدان -کیش -بندرعباس بصورت روزانه و هفتگی پرواز دارد.همچنین بصورت مستمر در طول سال (هر هفته) پروازهای عتبات عالیات برقرار می باشد.