سامانه پیامکی سامانه پیامکی

سامانه پیامکی اطلاعات پرواز با هدف تسهیل و تسریع اطلاع‌رسانی مطمئن در فرودگاه بین‌المللی گرگان ودر راستای ارتقا خدمات فرودگاهی به شماره 100010199 راه‌اندازی شده است.

این سامانه با دو روش قابل بهره برداري است:

1.  دریافت اطلاعات بر اساس نام شهر : با ارسال یک پیامک حاوی نام شهر به شماره 100010199 کلیه اطلاعات مربوط به اولین پرواز خطوط هوایی ، به/از شهر مورد نظر دریافت مي شود.

2. دریافت اطلاعات بر اساس شماره پرواز : با ارسال شماره پرواز مورد نظرو ارسال آن به سامانه پیامکی 100010199 می‌توان از اخرین وضعیت پرواز در همان روز مطلع شد.

لازم به ذكر است اين سامانه در بازه زمانی یک روزه امکان اطلاع‌رسانی را به مسافران و مخاطبان پروازی میسر می‌سازد.