Web Content Display Web Content Display

   تلفن گویای اطلاعات پرواز فرودگاه  گرگان با شماره 199  از هر نقطه استان گلستان و با شماره 31220199-017 از سایر نقاط کشور در دسترس         مسافرین و مردم عزیز ایران اسلامی می باشد.

این سیستم بر اساس شماره پرواز قادر به پاسخگویی اتوماتیک در خصوص اطلاعات پرواز می باشد.همچنین اپراتورهای اطلاعات پرواز در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی سوالات و آماده راهنمایی تماس گیرندگان می باشند