ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

21:00

ایران ایرIRA3404

رشت/تبریز

باطل شد

21:45

آسمانIRC634

تهران

باطل شد

برنامه پروازي برنامه پروازي

ميز خدمات الكترونيكي ميز خدمات الكترونيكي

گزارش تصویری گزارش تصویری

ملاقات عمومي با مديركل ملاقات عمومي با مديركل

مناسبت ها مناسبت ها

اخبار فرودگاه
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

آغاز توسعه زيرساخت هاي فرودگاه گرگان

مديرکل فرودگاههاي استان گلستان از کليد خوردن پروژه توسعه اپرون و محوطه سازي فرودگاه گرگان خبر داد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

تقدير مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از مدير کل و کارکنان فرودگاههاي استان گلستان

اقدامات به موقع و هماهنگ فرودگاه گرگان براي پيشگيري و کنترل بحران سيل مورد تقدير مدير عامل قرار گرفت .
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

تدابير ميداني و اقدامات سريع در کنترل و مهار موفق سيلاب

مديرکل فرودگاه هاي استان گلستان با اشاره به عملياتي بودن فرودگاه گرگان در زمان سيلاب از انجام موفق اقدامات فوري و پايش روزانه هوايي با بالگرد از مسير ورودي سيل براي اتخاذ تدابير ميداني خبر داد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

فراخوان تجديد مناقصه خريد تجهيزات شبکه واحد فناوري اطلاعات و دوربين هاي مداربسته واحد حراست اداره کل فرودگاههاي استان گلستان

اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد تجديد مناقصه يک مرحله اي خريد تجهيزات شبکه واحد فناوري اطلاعات و دوربين هاي مداربسته واحد حراست به شماره GBT-9712-02 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

نظر شما نسبت به نحوه پاسخگويي،راهنمايي و برخوردكاركنان ترمينال فرودگاه گرگان چگونه است؟
#language ("an-error-occurred-while-processing-the-template")
Invocation of method 'createJSONArray' in  class com.liferay.portal.json.JSONFactoryImpl threw exception com.liferay.portal.kernel.json.JSONException: org.json.JSONException: A JSONArray text must start with '[' at 1 [character 2 line 1] at com.netrise.common.velocity.VelocityUtil[line 38, column 36]
1#set ($apiURL = "http://192.168.10.113/?module=API&idSite=7&format=json&token_auth=8a5d4303531f89c9e83de5b291a46cd4") 
2 
3#set ($cacheEntry_total = $cacheUtil.getEntry("visits_total")) 
4 
5#if (!$cacheEntry_total || $cacheEntry_total.isExpire()) 
6	$restWebService.setURL("$apiURL&method=VisitsSummary.get&period=range&date=2016-01-01,today") 
7	#set ($result_total = $restWebService.callJson()) 
8 
9	#if ($result_total.length() > 0) 
10		#set($cacheEntry_total = $cacheUtil.addEntry("visits_total" , $result_total , 5))  
11	#end 
12#end 
13 
14#set ($result_total = $cacheEntry_total.getEntries()) 
15 
16##$result_total 
17 
18#set ($cacheEntry_last2 = $cacheUtil.getEntry("visits_last2")) 
19 
20#if (!$cacheEntry_last2 || $cacheEntry_last2.isExpire()) 
21	$restWebService.setURL("$apiURL&method=VisitsSummary.getVisits&period=day&date=last2") 
22	#set ($result_last2 = $restWebService.callJson()) 
23 
24	#if ($result_last2.length() > 0) 
25		#set($cacheEntry_last2 = $cacheUtil.addEntry("visits_last2", $result_last2, 5))  
26	#end 
27#end 
28 
29#set ($result_last2 = $cacheEntry_last2.getEntries()) 
30 
31##$result_last2 
32 
33#set ($cacheEntry_live = $cacheUtil.getEntry("visitors_live")) 
34 
35#if (!$cacheEntry_live || $cacheEntry_live.isExpire()) 
36	$restWebService.setURL("$apiURL&method=Live.getCounters&lastMinutes=15") 
37	#set ($result_live = $restWebService.call()) 
38    #set ($result_live = $jsonUtil.createJSONArray($result_live)) 
39	#set ($result_live = $result_live.getJSONObject(0)) 
40 
41	#if ($result_live.length() > 0) 
42		#set($cacheEntry_live = $cacheUtil.addEntry("visitors_live", $result_live, 5))  
43	#end 
44#elseif(!$cacheEntry_live.isExpire()) 
45	#set ($result_live = $cacheEntry_live.getEntries()) 
46#end 
47 
48##$result_live 
49 
50#set ($t = $formvo.getValue("today")) 
51#set ($y = $formvo.getValue("yesterday")) 
52 
53#set ($visits = $result_total.getString("nb_visits")) 
54#set ($yesterday = $result_last2.getString("$y")) 
55#set ($today = $result_last2.getString("$t")) 
56#set ($visitors = $result_live.getInt("visitors")+2) 
57 
58#if (!$today) 
59	#set ($today = 0) 
60#end 
61 
62#if (!$yesterday) 
63	#set ($yesterday = 0) 
64#end 
65 
66#if (!$visits) 
67	#set ($visits = 0) 
68#end 
69 
70#if (!$visitors) 
71	#set ($visitors = 0) 
72#end 
73 
74<div class="footer-bottom" style="text-align: center; background: #a5c8e8; color: #445e72;"> 
75	بازدید امروز: 
76	$today 
77
78	بازدید دیروز: 
79	$yesterday 
80
81	بازدید کل:  
82	$visits 
83
84	کاربران آنلاین: 
85	$visitors 
86     
87	<br /><abbr title="بازدید امروز:$today|بازدید دیروز:$yesterday|بازدید کل: $visits|کاربران آنلاین:$visitors"> 
88    #set ($last_news = $valueUtil.execute($window.getMasterForm(),  
89"SELECT news_date FROM airport_site.news WHERE  news_status=3 AND language=1 and news_date is not null ORDER BY news_date DESC, news_time DESC LIMIT 1")) 
90	آخرین بروزرسانی:  
91	$persianDateFormat.mediumFormat("$last_news")</abbr> 
92</div>