ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

21:10

آسمانIRC632

تهران

نشست پایان دریافت بار

برنامه پروازي برنامه پروازي

ميز خدمات الكترونيكي ميز خدمات الكترونيكي

گزارش تصویری گزارش تصویری

مناسبت ها مناسبت ها

حج 97 حج 97

اخبار فرودگاه
۲۵ تير ۱۳۹۷

برگزاري مانور محدود طرح اضطراري در فرودگاه گرگان

مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه گرگان با موضوع "وضعيت اضطراري در ايستگاه سوخت رساني" برگزار شد .
۲۵ تير ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي مديريت ايمني مراقبت پرواز در فرودگاه گرگان

در راستاي افزايش آگاهي و دانش علمي کارشناسان مهندسي ترافيک هوايي و ارتقاء سطح ايمني مراقبت پرواز در فرودگاههاي کشور ، دوره آموزشي سامانه مديريت ايمني در مراقبت پرواز در فرودگاه گرگان برگزار شد .
۱۱ تير ۱۳۹۷

برگزاري دوره آموزشي زبان انگليسي هوانوردي 4 در فرودگاه گرگان

در راستاي ارتقاء دانش زبان انگليسي کارشناسان مراقبت پرواز فرودگاههاي کشور ، دوره آموزشي زبان انگليسي در فرودگاه گرگان برگزار شد .
۱۰ تير ۱۳۹۷

اعلام آمادگي همه جانبه براي اعزام و پذيرش حجاج گلستاني حج تمتع 97

دوّمين جلسه هماهنگي پروازهاي حج تمتع سال 97 فرودگاه گرگان در فرودگاه گرگان برگزار شد .

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

نظر شما نسبت به نحوه پاسخگويي،راهنمايي و برخوردكاركنان ترمينال فرودگاه گرگان چگونه است؟

سیمابر استان گلستان سیمابر استان گلستان