خبر خبر

شروع عملیات اجرایی نصب دستگاه کمک ناوبری DVOR
عملیات اجرایی نصب دستگاه کمک ناوبری DVOR در فرودگاه گرگان آغاز شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد