خبر خبر

بازدید مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه گرگان
مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه گرگان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، باقری در این بازدید که به همراه آذری مدیرکل فرودگاههای استان گلستان و معاونین وی صورت گرفت ضمن نظارت بر وضعیت اماکن و تسهیلات و تجهیزات فرودگاه گرگان از ترمینال ، نمازخانه ها و سرویسهای بهداشتی  بهسازي شده ترانزيت داخلي ونحوه ارئه خدمات به مسافرات پروازي بازدید کرد.

در ادامه این بازدید ،باقری از باند و سطوح پروازی نیز بازدید به عمل آمد و در پایان نسبت به انجام بررسیهای بیشتر و رفع معایب و در جهت استاندار سازي خدمات موجود تاکید کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد