خبر خبر

سالن جلسات فرودگاه گرگان به سیستم صوتی پیشرفته کنفرانس مجهز شد.
تجهیز سالن جلسات فرودگاه گرگان به سیستم صوتی پیشرفته کنفرانس

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، این سیستم با هدف تسریع برگزاری و برنامه ریزی هرچه بهتر جلسات و مطابق با آخرین فن آوریهای روز دنیا جهت سالن های جلسات و کنفرانس تهیه و نصب گردیده است.

گفتنی است : این سیستم با هزینه ای بالغ بر 10 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خریداری و نصب شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد