خبر خبر

احداث ساختمان برق اضطراري فرودگاه كلاله
ساختمان برق اضطراري فرودگاه كلاله احداث گرديد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان ،مهندس صادقي رئيس فرودگاه كلاله ضمن اعلان اين خبر گفت:با توجه به نياز ضروري هر فرودگاه نسبت به احداث ساختمان برق اضطراري جهت روشنايي و استفاده واحد هاي مختلف فرودگاه در زمان مشكل سيستم برق شهري از مقدمات اوليه آن پيش بيني احداث ساختمان مورد نظر بوده و سپس مقدمات بعدي ونصب موتورها مي باشد كه در حال نصب و پيگيري است و هزينه احداث اين ساختمان مبلغ 500/000/000 ريال بوده كه از محل اعتبارات شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تامين گرديده است.

صادقي افزود: موتورهاي برق اضطراري نصب گرديده و در حال پيگيري مقدمات بعدي جهت عملياتي نمودن آنها مي باشيم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد