خبر خبر

بازديد دكتر لاريجاني از فرودگاه كلاله
دكتر لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و استاندار گلستان و مجمع نمايندگان استان 26 آذر ماه از فرودگاه كلاله بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان:لاريجاني ضمن بازديد از فرودگاه كلاله فرودگاه را يك سرمايه اي  براي آسايش و رفاه مردم دانست و ديدگاه خود را بر استمرار و توسعه پرواز ها دانسته و تاكيد فروان بر استمرار و پايدار بودن پروازها داشتند.

لاريجاني افزود:راهكاره هاي توسعه مسير هاي جديد پروازي و افزايش پرواز ها به مسئولين ارائه شده و در فكر پيشرفت و توسعه شرق  استان و رفاه مردم خواهيم بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد