خبر خبر

بهسازی وافزايش 6 چشمه سرویس بهداشتی در سالن ترانزیت داخلی فرودگاه گرگان
6 چشمه سرویس بهداشتی در سالن ترانزیت داخلی فرودگاه گرگان بهسازی و افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، این عملیات با اعتباری بالغ بر110میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و با هدف رضایتمندی هرچه بیشتر مسافرین بر مبنای نياز و خدمات رساني بهينه فرودگاهی مرمت و بازسازي شده است.

گفتني است : قبل از بهسازي سالن ترمينال داخلي وتعميرات  فاقد سرویس بهداشتی معلولین بوده  است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد