خبر خبر

جلسه مجمع نمایندگان استان گلستان با مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با حضور در مجلس شورای اسلامی با مجمع نمایندگان استان گلستان دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در مجلس شورای اسلامی با مجمع نمایندگان استان گلستان درخصوص توسعه فرودگاههای استان و زیرساخت های مورد نیاز علی الخصوص ترمینال جدید و دستگاه کمک ناوبری ILS بحث و تبادل نظر نمودند.

در ابتدای این دیدار مه آبادی با اشاره به اهمیت و نقش فرودگاه در توسعه استان و اهمیت جایگاه فرودگاه گرگان به عنوان یکی از فرودگاههای مهم شمال کشور تاکید نمود و خاطرنشان کرد :

برنامه ریزی های خوبی درخصوص توسعه و ارتقای فرودگاه گرگان انجام شده و درحال اجرا میباشد که از آن جمله میتوان به خرید دستگاه کمک ناوبری ILS و نقش بارز آن در ایمنی پروازها اشاره نمود که طی چند روز آینده تحویل فرودگاه گرگان خواهد شد.

در ادامه جلسه نمایندگان درخصوص موارد مطروحه در پیش نویس برنامه ششم توسعه و لزوم تقویت و حمایت همه جانبه از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تاکید کردند و قول مساعدت و همکاری در این زمینه را دادند.

سپس آذری مدیرکل فرودگاههای استان گلستان درخصوص عملکرد 2 ماهه در فرودگاههای استان ، گزارشی را در زمینه اقدامات انجام شده با محوریت تامین زیرساختها ، افزایش ایمنی پروازها ،

ارتقاء سطح خدمات فرودگاهی و افزایش مسیرهای پروازی با حضور شرکتهای هواپیمایی بیشتر ارائه داد.

در پایان نمایندگان استان گلستان از نگاه ویژه مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به فرودگاههای استان تشکر نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد