خبر خبر

مصاحبه مدیرکل فرودگاههای استان گلستان با راديو گلستان
رامین آذری مدیرکل فرودگاههای استان گلستان با راديو گلستان گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، آذری در این گفتگو در بخش اول با بررسی نیازهای فرودگاه ، اقدامات لازم جهت تکمیل زیرساختها و توسعه بلند مدت فرودگاه و نصب دستگاه كمك ناوبري ILS (دستگاه فرود هواپيما با ديد كم ) كه در دست اقدام است توضيحاتي ارائه و همچنین با افزایش شرکتهای هواپیمایی حاضر در فرودگاه و افزایش تعداد پروازها و اضافه نمودن چند مسير داخلی به پروازهای فرودگاه زمینه رقابت شرکتهای هواپیمایی  درجهت رفاه حال مردم فراهم گرديده است.

در بخش دوم این گفتگو که در محل سالن ترمینال داخلی فرودگاه و با حضور در جمع مسافرین انجام شد ، ضمن شنیدن نظرات مردم به سوالات آنها درمورد وضعیت پروازها و مشکلات پروازي آنها پاسخ دادند.

درپایان مردم از اقدامات مثبت انجام صورت گرفته و خدمات ارائه شده  فرودگاه (افزايش پرواز ها،افزايش مقصد هاي پروازي،روكش صندلي ترمينال ، افزايش و نوسازي سرويسهاي بهداشتي  و...)ابراز رضایت نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد