خبر خبر

انجام مانور محدود طرح اظطراري فرودگاه گرگان
مانور محدود طرح اظطراري فرودگاه گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان، اين تمرين بر اساس خروج فرضي يك فروند هواپيماي فوكر 100 از باند و برخورد بال آن به موانع اطراف باند(تپه هاي موجود) در سمت چپ باند و آتش گرفتن آن انجام شد.

گفتني است،هدف از انجام اين تمرين، ارزيابي توان و ظرفيت پوشش دهي و هماهنگي هاي لازم با واحد هاي و ارگان هاي فرودگاهي(مراقبت پرواز ،ايمني زميني،حراست فرودگاه،سپاه حفاظت فرودگاه،پليس فرودگاه،شركت هاي هواپيمايي مستقر در فرودگاه و كليه نيرو هاي عملياتي)و اورژانس شهر بمنظور ارتقاي ايمني و آمادگي نيرو هاي امداد و نجات مي باشد.

در پايان جلسه اي با حضور آذري مدير كل فرود گاه گرگان جهت بررسي مشكلات و نقاط قوت و ضعف مانور فوق  تشكيل گرديد و گزارشي از عملكرد مانور ارائه شد. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد