خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی دستگاههای کمک بازرسی ایکس ری و گیت وی در فرودگاه گرگان
دوره آموزشی دستگاههای کمک بازرسی ایکس ری و گیت وی جهت پرسنل پلیس اداره کل فرودگاه های استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، این دوره آموزشی به مدت 5 روز جهت پرسنل پلیس فرودگاه های استان گلستان برگزار شد.

گفتنی است این دوره آموزشی با هدف افزایش ضریب ایمنی و استفاده حداکثری از توانمندیهای پرسنل پلیس در کار با دستگاههای کمک بازرسی ایکس ری و گیت وی برگزار گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد