خبر خبر

شروع بهسازی سرویسهای بهداشتی ترمینال داخلی فرودگاه گرگان
بهسازی سرویسهای بهداشتی سالن ترمینال داخلی فرودگاه گرگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ، این عملیات با هزینه ای بالغ بر 190 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در دو مرحله درحال انجام است.

گفتنی است بهسازی سرویسهای بهداشتی ترمینال فرودگاه با هدف افزایش هرچه بیشتر سطح خدمات فرودگاهی و تکریم ارباب رجوع در فرودگاه گرگان صورت میگیرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد