خبر خبر

رئيس اداره مهندسی الکترونیک اداره کل فرودگاههای استان گلستان منصوب شد
محسن قدرت آبادی طي حكمي از سوي مدير كل آموزش و توسعه نيروي انساني به عنوان
رئيس اداره مهندسی الکترونیک اداره کل فرودگاههای استان گلستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان: بر اساس پيشنهاد اداره كل فرودگاه هاي استان گلستان  طي حكمي از سوي مدير كل آموزش و توسعه نيروي انساني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ، محسن قدرت آبادی به عنوان رئيس اداره مهندسی الکترونیک اداره کل فرودگاه های استان گلستان منصوب شد.

گفتني است : وي قبل از اين به عنوان سرپرست اداره مهندسی الکترونیک اداره کل فرودگاههای استان گلستان مشغول به خدمت بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد