خبر خبر

آگهي مناقصه اصلاح شبکه هوايي و روشنايي بلوار فرودگاه گرگان
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- فرودگاه بين المللي گرگان در نظر دارد پروژه اصلاح شبكه هوايي و روشنايي بلوار فرودگاه گرگان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- فرودگاه بين المللي گرگان  در نظر دارد پروژه اصلاح شبكه هوايي و روشنايي بلوار فرودگاه گرگان  را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو  مرحله ای به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مناقصه گرانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندي )  درپايه 5 نيرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و  ظرفیت آزاد کاری از مرجع صادر کننده گواهینامه و همچنين داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري از شركت توزيع برق باشند. 

شرح مختصري از موضوع مناقصه: برکناری تیرهای پیش فشرده 12 متری- حفر چاله -جابجایی برقگیر حمل خاك - چراغ LED  بامشخصات فنی پیوست 170 وات - سکوی ترانس - فونداسیون آماده 1.40*1.40- آجر و ......روشنایی بلوار فرودگاه گرگان

برآورد اوليه مجموعاً حدود5/000/000/000(پنج میلیارد) ریال میباشد ومدت اجراي پروژه 4 ماه می باشد.

ميزان سپرده جهت شركت در مناقصه : 220/000/000(دويست و بيست ميليون ریال )به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید تا مدتی که این اداره کل درخواست نماید  و یا واریز بحساب شماره 2176844751009 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده فرودگاه گرگان

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ200/000 ريال واريز بحساب شماره  2176844752007 سیبا نزد بانك ملي شعبه مركزي گرگان تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد فرودگاه گرگان- تحويل اسناد به صورت CD(لوح فشرده )مي باشد.

دریافت اسناد از طریق سایت http://iets.mporg.ir    رایگان می باشد .

مهلت و محل تحويل اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز يك شنبه مورخ 95/11/10 دبيرخانه فرودگاه بين المللي گرگان

هزينه آگهي هاي فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد، ضمناً جهت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir  و goragn.airport.ir  مراجعه فرماييد.

از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشر اولين آگهي فراخوان مناقصه به آدرس گرگان کیلومتر 7 محور گرگان آق قلا – فرودگاه بین المللی گرگان  – تلفن 32640646-017داخلی 288 تماس حاصل فرمایند . لازم به توضیح است که تنها پاكتهاي (ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی (70 امتیاز) را کسب نمایند گشوده خواهد شد.

 

 

 

         شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

         اداره كل فرودگاههاي استان گلستان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد