خبر خبر

برگزاري جلسه شوراي اداري بهمن ماه اداره كل فرودگا ه هاي استان گلستان
جلسه شوراي اداري با حضور كاركنان در دفتر مدير كل فرودگاه هاي استان گلستان برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان،  جلسه شوراي اداري با حضور رامين آذري مدير كل فرودگاه هاي استان گلستان ،معاون عملياتي ،معاون اجرايي،ورئو ساي ادارات و مسئولين واحد هاي فرودگاهي در فرود گاه بمنظور هماهنگي و تعامل وارائه خدمات رساني بهينه ، بررسي  مسايل و مشكلات  احتمالي پيش بيني نشده ، ارايه پيشنهادات  در خصوص توسعه فرودگاه گرگان و پيشرفت سريع پروژه هاي در دست احداث بر گزار گرديد وآذري گزارشي از اقدا ماتي كه در آينده از قبيل توسعه اپرون پروازي،احداث جاده دسترسي ايمني و اتش نشاني به باند پروازي و تاكسي وي موازي باند در حال طراحي و پيگير ي مي باشد را ارايه نمودند.

آذري درپايان اين جلسه در خصوص پيشرفت هاي فيزيكي پروژه ها ،واقدامات  انجام شده  شامل كابل كشي و برق رساني به سايت  دستگاه هاي كمك ناوبريILS-DVOR فرودگاه بطول 35 كيلو متر  وپيگيري ها صورت گرفته و اقدامات انجام شده درمورد نصب موتورژنراتور برق اضطراري و محوطه سازي فرودگاه كلاله   وپروزه هاي در حال ساخت فرودگاه از زحمات  پرسنل كليه واحدها   تقديرو تشكر نمود و كاركنان نيز  نسب به تعامل وهماهنگي  هر چه بيشتر جهت  پيشرفت سريع پروژه ها ، خدمات رساني و پيش بيني طر ح هاي جديد در جهت توسعه فرودگاه استقبال نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد