خبر خبر

اتمام بهسازي و تغيير فضاي نماز خانه سالن ترانزيت داخلي فرودگاه گرگان
بهسازي و تغيير فضاي نماز خانه سالن ترانزيت داخلي فرودگاه گرگان به اتمام رسيد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان: بهسازي و تغيير فضاي نماز خانه سالن ترانزيت داخلي كه با هدف ايجاد فضاي معنوي  و ارتقاي سطح كيفيت خدمات فرودگاهي  و رضايت مسافران پروازي ميباشد به اتمام رسيد .

گفتني است :هزينه اين بهسازي اعتباري بالغ بر 60000000 ريال  از محل اعتبارات شركت فرودگا ه ها و ناوبري هوايي ايران تامين اعتبار گرديده است.  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد