خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي آشنايي كاركنان با حقوق خانواده در فرودگاه گرگان
دوره آموزشي آشنايي كاركنان با حقوق خانواده در فرودگاه گرگان برگزار شد.

به ‌گزارش روابط عمومی گرگان ؛ اين دوره آموزشي طي 1 روز و به‌مدت 4 ساعت آموزش براي کارکنان فرودگاه  گرگان  برگزار گرديد.

گفتنی است؛ اين دوره بمنظور ارتقائ دانش كاركنان در زمينه آگاهي از حقوق خانواده پيرامون موضوعات اخلاق،رفتار و محيط و تاثير آن تشكيل گرديده و در پايان اين دوره آموزشي به شركت كننده گان ، مدرك مرتبط اعطا  خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد