خبر خبر

برگزاري كارگاه آموزشي مسئولين و رؤساي اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي كشور در فرودگاه گرگان
كارگاه آموزشي مسئولين و رؤساي اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي كشور در فرودگاه گرگان در حال برگزاري است.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان، اين دوره آموزشي از روز دو شنبه مورخ95/12/09 آغازو تا پايان روز سه شنبه مورخ95/12/10   با حضور مدير كل و مسئولين مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه هاي كشوربه تعداد 70 نفرو به مدت دو روز  ادامه خواهد داشت .

گفتني است:اين دوره به ميزباني اداره كل فرودگاه هاي استان گلستان  وبا هدف ارايه سياست هاى اجرايي و چشم انداز مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در سال آتى مي باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد