خبر خبر

اتمام عمليات عمراني سايت دستگاه هاي كمك ناوبري DVOR و ILS فرودگاه گرگان
عمليات عمراني سايت دستگاه هاي كمك ناوبري DVOR و ILS فرودگاه گرگان به اتمام رسيد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان،مهندس صادقي معاونت عمليات هوانوردي اداره كل فرودگا هاي استان گلستان ضمن اعلام اين خبر گفت: عمليات عمراني سايت دستگاه هاي كمك ناوبري DVOR و ILS فرودگاه گرگان به اتمام رسيده  و شيلترهاي مربوط به گلايد پس و لوكلايزر آن استقرار و آماده نصب  مي باشد.

گفتني است:با همكاري اداره كل ارتباطات و ناوبري هوايي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران شروع عمليات نصب دستگاه  ILS  فرودگاه گرگان در حال پيگيري و بزودي آغاز خواهد شد و با نصب اين دستگاه كمك ناوبري حداقل ديد افقي لازم براي فرود هواپيما از 2000 متر به 800 متر كاهش خواهد يافت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد