خبر خبر

آخرين جلسه شوراي اداري اداره كل فرود گا هاي استان گلستان در سال 1395
آخرين جلسه شوراي اداري اداره كل فرود گا ه هاي استان گلستان درسال 1395 برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه گرگان، اين جلسه در دفتر مدير كل فرودگاه هاي استان و با حضور معاونين عملياتي و اجرايي ،مسول حراست ،رئوساي ادارات و مسولين واحد ها وبا هدف برنامه ريزي  بهتربراي سال آينده فرودگاه و ارتقاي كيفيت خدمات نوروزي به مسافران توسط كليه واحدها،آمادگي مسئولين و شيفت هاي عمليات در ايام نوروز،برطرف نمودن نواقص احتمالي در ارايه خدمات برگزار گرديد.

گفتني است،در پايان رامين آذري از زحمات كليه پرسنل  در جهت ارايه خدمات ، پيشرفت و ارتقائ فرودگاه در سال گذشته تقدير و تشكر نمودند و ازخداوند سالي خوب و خوش همراه با سلامتي براي كاركنان و خانواده محترم شان را از خداوند مسئلت نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد