خبر خبر

افزایش پروازهای فرودگاه گرگان در مسیر تهران- گرگان- تهران
پروازهای فرود گاه گرگان در مسیر تهران- گرگان- تهران افزایش يافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان ؛ با پیگیری و درخواست اداره کل فرودگاههای استان گلستان ، شرکت هواپیمایی آسمان شش پرواز رفت و برگشت در مسیر گرگان- تهران- گرگان به پروازهای هفتگی خود اضافه کرد .

 گفتني است:این پروازها بنا به درخواست این اداره کل و پیگیری های انجام شده در روزهایی که مشکل کمبود صندلی در مسیر تهران- گرگان- تهران محسوس بود ، برقرار گشته و تا پایان برنامه تابستانی این شرکت ادامه خواهد داشت . بر این اساس در روزهای سه شنبه و جمعه دو پرواز رفت و برگشت و روزهای شنبه و پنج شنبه یک پرواز رفت و برگشت (جمعا دوازده پرواز) به برنامه پروازی شرکت هواپیمایی آسمان افزوده شد و پرواز روز یکشنبه این شرکت در مسیر تهران و مشهد با تغییر تایپ پرواز انجام خواهد شد.

با اضافه شدن این پروازها ، تعداد پروازهای هفتگی هواپیمایی آسمان در فرودگاه گرگان به 48 پرواز در هفته رسید که بیش از نیمی از پروازهای هفتگی فرودگاه گرگان را به خود اختصاص داده است .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد