خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي ايمني و آتش نشاني در فرودگاه بين المللي گرگان
دوره آموزشي ايمني و آتش نشاني در فرودگاه بين المللي گرگان در حال برگزاري است

به گزارش روابط عمومی فرودگاه گرگان ؛ اين دوره آموزشي  با حضور 29 نفر از كاركنان ايمني و آتش نشاني  فرودگاه هاي  گرگان، مشهد،سبزوار ،شاهرود،آتش نشاني شهرداري وهلال احمراستان گلستان با موضوع آتش نشاني هواپيما در حال  انجام است و هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقاء و بروز رساني دانش تئوري و عملي كاركنان ایمنی و آتش نشانی فرودگاه ها هنگام حوادث بوده و در پایان این دوره هم به شرکت کنندگان گواهینامه مهارت اهدا می شود.

گفتني است:  این دوره از بيست و سوم تا بیست و هفتم ارديبهشت  ماه به  ميزان 40 ساعت  و بمدت پنج روز برگزار ميگردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد