خبر خبر

بازديد محمدي رئيس ستاد اقامه نماز استان گلستان از فرودگاه گرگان

محمدي مشاور استاندار و رئيس ستاد اقامه نماز با حضور در نماز جماعت ظهر و عصرفرودگاه گرگان از نماز خانه هاي  بهسازي شده و اقدامات انجام شده در اين زمينه  در حوزه نماز بازديد نمودند.

در اين بازديد كه مدير كل فرودگاه ،معاونين و اعضاي شوراي اقامه نماز فرودگاه حضور داشتند پس از اقامه نماز و بازديد درجلسه شوراي اقامه نماز شركت نمودند.

 آذري گزارشي از اقدامات انجام گرفته در زمينه بر پايي هر چه با شكوه تر نماز ، بهسازي نماز خانه هاي ترمينال و برنامه هاي آتي در جهت اعتلاي فرهنگ نماز ارائه نمودند.

در ادامه  محمدي ضمن تقدير از عملكرد مناسب اداره كل فرودگاه هاي استان در جهت ترويج فرهنگ اقامه نماز و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين زمينه از زحمات اداره كل و كاركنان فرودگاه تقدير و تشكر نمودند.  
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد