خبر خبر

برگزاري مانور كامل طرح اضطراري در فرودگاه گرگان

مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه گرگان  با حضور ارگانهايي از استان گلستان ، کارکنان فرودگاه گرگان و مدیرانی از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومي اداره‌كل فرودگاه‌هاي گلستان، مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه گرگان با  حضور مديريت بحران ، نيروهاي آتش‌نشاني ، پليس راه ، جمعيت هلال‌احمر و اورژانس استان، سپاه حفاظت و پليس فرودگاه‌هاي گلستان و مسئولان استاني برگزار گرديد.

رامين آذري، مديركل فرودگاه‌هاي  استان گلستان هدف از برگزاري اين مانور را  ارزيابي و ارتقاي آمادگي همه ارگان هاي مربوطه  در هنگام بروز حالت اضطراري و سانحه، چگونگي مديريت بحران در وضعيت اضطراري، آشنايي و ارتباط  بيشتر ارگان هابه وظايف و مسئوليت ها، بهره مندي از خدمات ، سنجش و حفظ آمادگي نيرو هاي عملياتي براي مقابله با سوانح و كاهش خسارت احتمالي دانست .

آذري افزود: اطلاع‌رساني و هماهنگي با واحدهاي امدادرسان و پشتيبان در فرودگاه  و استان از اهميت افزونی برخوردار است و ثانيه‌ها در اين مانور ارزش زيادي دارند.

گفتنی است؛  اين مانور براي نخستين بار از مركز عمليات اضطراري و نظارت كيفي شركت فرودگا ها و ناوبري هوايي ايران با حضور معاونت سازمان هواپيمايي كشوري  و مديران ارشد  ستادي و فرودگاهي شركت فرودگاه هاي كشور  بصورت زنده  مشاهده وارزيابي گرديد.

در پايان مانور، جلسه توجيهي برای بررسي  نقاط قوت و ضعف واحدهاي عملياتی و شركت كننده  در این مانور تشكيل گرديد و آذري ازحضور و همكاري كليه واحدهاي فرودگاهي و استاني تقدير نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد