خبر خبر

آگهي تجديد فراخوان پيمانكاران
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاه گرگان و كلاله را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای فشرده(اخذ همزمان 4 پاكت ) به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

بسمه تعالي

آگهي  تجديد فراخوان پيمانكاران

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاه گرگان و كلاله را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای فشرده(اخذ همزمان 4 پاكت ) به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركتهاي متقاضي بايد حداقل داراي گواهينامه صلاحيت (رتبه بندي) در پايه 4 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات و 5 راه و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند.

شرح مختصري از موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی ومحوطه سازی فرودگاه بين المللي گرگان و فرودگاه كلاله شامل عملیات تخریب- عملیات خاکی بادست وماشین- کارهای فولادی با میلگرد- بتن درجا- بتن پیش ساخته- زیر اساس ،اساس و بالاست- آسفالت – کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد – کابل های فشار ضعیف – وسایل شبکه و ....)

برآورد اوليه مجموعاً حدود80/000/000/00 (هشتاد میلیارد) ریال بر اساس فهارس بهاي پايه سال 96میباشد .

مدت اجراي پروژه 21ماه و مدت دوره تضمین برابر مدت پيمان می باشد.

ميزان سپرده شركت در مناقصه :  2920000000(دو ميليارد و نهصدو بيست میلیون)ريال مي باشد که به صورت واریز نقدی به شماره حساب شبا  IR76 0170 0000 0217 6844 7510 09 بنام تمركز وجوه سپرده  فرودگاه گرگان یا ضمانتنامه معتبر بانکی موردپذیرش خواهد بود.

شناسه ملی:  10101287750       کد اقتصادی:411319637815   شماره ثبت:84185 مورخه 70/03/29            

لازم به ذكر است كليه هزينه هاي آگهي هاي فراخوان به عهده  شركت فرودگاهها و ناوبربي هوايي ايران  مي باشد.

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه : مبلغ200000 ريال  (دويست هزار ريال ) واريز بحساب شماره  2176844752007 سیبا نزد بانك ملي شعبه مركزي گرگان تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد فرودگاه گرگان( تحويل اسناد بصورت CD(لوح فشرده ) مي باشد. دریافت اسناد از طریق سایتhttp://iets.mporg.ir   رایگان می باشد .

مهلت و محل دريافت اسناد شركت درمناقصه : تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 96/03/29  به آدرس گرگان – كيلومتر 7 جاده گرگان به آق قلا- روبروي نمايشگاه بين المللي - اداره کل فرودگاههای استان گلستان –واحد ساختمان :31228013 - واحد بازرگاني  تلفن 31228015  مراجعه فرمايند.  

آخرين مهلت تسليم اسناد مناقصه (4 پاكت همزمان ) : تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت 14) مورخه 96/04/13 و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخه 96/04/14 خواهد بود .

لازم به توضیح است که تنها پاكتهاي (ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی (65 امتیاز) را کسب نمایند گشوده خواهد شد.

  جهت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir ، gorgan.airport.ir  و www.airport.ir مراجعه فرماييد.

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان

معاونت عمليات فرودگاهي  - مديريت نگهداري ابنيه وسطوح پروازي

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد