خبر خبر

رنگ آميزي سطوح پروازي فرودگاه گرگان
سطوح پروازی فرودگاه گرگان بر اساس استانداردها و الزامات انکس 14 رنگ‎آمیزی شد.

به ‌گزارش روابط‌عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان؛ در راستای بهره برداری از 300 متر تطویل باند و جابجایی آستانه باند فرودگاه گرگان، عملیات خط کشی و علامت گذاری (Marking) سطوح پروازی فرودگاه گرگان بر اساس طراحی انجام شده صورت پذیرفت. طی این عملیات سطوح پروازی شامل: باند (Runway)، تاکسیوی(Taxiway)، استاپ وی(Stopway)، اپرون و استندهاي پارك هواپيما در اپرون خط کشی و احیاء شد.

در این عملیات که بخشی از مجموعه عملیات نگهداری و بروز رسانی سامانه‌های ناوبری بصری(Visual Aids Navigation)  در فرودگاه‌هاست، بر اساس الزامات و استانداردهای مندرج در انکس 14، حدود 14 تُن رنگ برای رنگ آمیزی 16174 متر مربع از سطوح پروازی استفاده شد.

گفتني است؛ اين عمليات با هماهنگي و مشاركت اداره‌ كل تسهيلات و سامانه های فرودگاهي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ایران در طی پنج روز و از محل اعتبارات شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوایی ايران و با هدف ارتقای ضریب ایمنی نشست و برخاست هواپیماها، تسهیل جابجایی و پارک هواپیماها در موقعیت‌های مناسب و مشخص کردن مسیر عبور مسافرین انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط