خبر خبر

آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی تسمه نقاله سالن ترمینال جدید فرودگاه گرگان
آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی تسمه نقاله سالن ترمینال جدید فرودگاه گرگان

اداره کل فرودگاههای استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده) همراه با ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی تسمه نقاله پالتی تخت و نواری ترمینال جدید فرودگاه گرگان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای فشرده (اخذ همزمان 4 پاكت) به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

علاقه مندان می توانند جهت اطلاع از شرایط این مناقصه، فایل پیوست را ذخیره و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط