خبر خبر

از سرگيري پروازهاي فرودگاه گرگان
پرواز هاي فرودگاه گرگان از شب گذشته برقرار و پروازها بر اساس برنامه پروازي انجام مي شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان؛ با از سرگیری پروازهای فرودگاه مهرآباد و عملیاتی شدن این فرودگاه، پروازهای فرودگاه گرگان از ساعت ۱۹:۳۰ شب گذشته با پرواز هواپیمای ATR72 آسمان به مقصد تهران از سر گرفته شد.

پس از آن پرواز شماره ۱۲۹۴ هواپیمایی قشم از تهران در با دو ساعت تاخیر، در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد امروز سه شنبه در فرودگاه گرگان به زمین نشست. پرواز شماره ۱۲۹۵ هواپیمایی قشم به مقصد تهران در ساعت ۰۶:۱۰ فرودگاه گرگان را به مقصد مهرآباد ترک کرد.

هواپیمای ATR72 هواپیمایی جمهوری اسلامی که به دلیل شرایط جوّی فرودگاه مهرآباد در فرودگاه گرگان زمینگیر شده بود، با شماره ۳۳۰۱ در ساعت ۰۷:۲۵ گرگان را به مقصد تهران ترک کرد.

پرواز شماره ۶۲۸ هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۰ در فرودگاه گرگان به زمین نشست و پرواز ۶۲۹ این شرکت در ساعت ۰۹:۲۰ فرودگاه گرگان را به مقصد تهران ترک کرد.

سایر پروازهای فرودگاه گرگان طبق برنامه زمانی انجام خواهد شد.

مسافرین عزیز می توانند ضمن تماس با اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان با شماره های ۱۹۹ و  ۰۱۷۳۱۲۲۰۱۹۹ تغییرات احتمالی در برنامه پروازی خود را دریافت و برابر آن، برنامه‌ریزی نمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط