خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکار پروژه احداث منبع بتوني آب و شبکه جمع آوري فاضلاب فرودگاه گرگان
آگهي فراخوان پيمانکار پروژه احداث منبع بتوني آب و شبکه جمع آوري فاضلاب فرودگاه گرگان

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری فاضلاب فرودگاه گرگان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

  • شركتها بايد حداقل داراي گواهينامه صلاحيت (رتبه بندي) در پايه چهار ابنیه و چهار تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه باشند.

شرح مختصري از موضوع مناقصه:

 احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری فاضلاب فرودگاه گرگان شامل (قالب بندی فلزی، کارهای فولادی با میلگرد، بتن درجا، عایق کاری رطوبتی،کارهای سنگی با سنگ پلاک، الکتروپمپ و ...(.

  • مدت اجراي پروژه 9 ماه و مدت تضمین 24 ماه می باشد.
  • ميزان سپرده شركت در مناقصه 530،000،000 (پانصد و سی ميليون) ريال مي باشدکه به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی موردپذیرش خواهد بود.
  • هزينه آگهي هاي فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد، ضمناً جهت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه فرماييد.

از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشر آخرین آگهي فراخوان مناقصه به آدرس خیابان خالد اسلامبولی(وزراء)، خیابان چهارم، پلاک 7 مراجعه و یا با شماره تلفن 88707051 تماس حاصل فرمایند. لازم به توضیح است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات (الف- ب-ج) را در موعد مقرر شده در اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار دهند. در این شرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکتهای پیشنهادی (الف – ب- ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (70 امتیاز) را کسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات عمومی دو مرحله ای بازگشایی می گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط