خبر خبر

آذري ميزبان "مهمان هفته" مي شود
19 ارديبهشت ماه در فرودگاه گرگان
مديرکل فرودگاه هاي استان گلستان، ميزبان سي و دومين برنامه مهمان هفته خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل فرودگاههای استان گلستان ، رامين آذري در برنامه مهمان هفته پاسخگوي پرسش هاي مخاطبان درباره برنامه ها و پروژه هاي فرودگاهي استان گلستان خواهد بود.

يكي از دلايل انتخاب مديركل فرودگاه هاي گلستان براي حضور در برنامه مهمان هفته، تعدد و اهمیت پروژه هاي فرودگاهي اين استان و برقراري پروازهاي فرودگاه كلاله بوده است.

اين اولين برنامه مهمان هفته در سال 97 است كه در خارج از ستاد برگزار مي شود. پيش از اين و در سال گذشته، برنامه مهمان هفته در فرودگاه هاي كرمان و كرمانشاه نیز تتشكيل شده بود.

سي و دومين برنامه مهمان هفته چهارشنبه (19 ارديبهشت) به ميزباني اداره كل فرودگاه هاي استان گلستان و در فرودگاه گرگان برگزار خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط