خبر خبر

خاموشي دستگاه کمک ناوبري VOR-DME فرودگاه گرگان
بعد از 15 سال سرويس دهي بي وقفه و شبانه روزي ، دستگاه کمک ناوبري VOR-DME فرودگاه گرگان خاموش و جمع آوري شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان ؛ دستگاه کمک ناوبری VOR-DME که بیش از 15 سال در طرح های تقرب و دستورالعمل های پروازی فرودگاه گرگان مورد استفاده قرار می گرفت ، توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی و کارشناسان اداره الکترونیک هواپیمایی اداره کل فرودگاههای استان خاموش و جمع آوری شد . با جمع آوری ساختمان و تاسیسات مربوط به VOR-DME قدیم ، سیصد متر ابتدای باند 13 که به واسطه مانع پروازی بودن ساختمان VOR-DME مورد استفاده قرار نمی گرفت ، به باند افزوده و تمام 3300 متر باند فرودگاه گرگان مورد استفاده عملیاتی قرار می گیرد . خاطر نشان می گردد چراغ های کمک بصری پاپی باند 13 که پیش از این تائیدیه وارسی پروازی را دریافت کرده بود نیز عملیاتی می شود .

این اقدام در راستای آغاز بهره برداری عملیاتی از سامانه کمک ناوبری جدید DVOR-DME و اطلاعیه های هوانوردی درج شده در کتاب هوانوردی ایران صورت می گیرد . بر این اساس سامانه کمک ناوبری جدید DVOR-DME فرودگاه گرگان از نخستین ساعات بامداد پنج شنبه 31 خرداد ماه عملیاتی و طرح های تقرب و دستورالعمل های ورودی و خروجی پروازها بر اساس آن انجام خواهد شد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط