خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي سيستم کمک ناوبري DVOR در فرودگاه گرگان
دوره آموزشي سيستم کمک ناوبري DVOR مارک MARU در فرودگاه گرگان برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور 15 نفر از کارشناسان ستاد و فرودگاههای گرگان، آبادان، اصفهان، بجنورد، خرم آباد، و لامرد به مدت 60 ساعت از تاریخ دوّم لغایت سیزدهم تیر ماه در فرودگاه گرگان برگزار می گردد.

در این دوره آموزشی مبانی و اصول عملکرد سیستم DVOR و نحوه انجام تنظیمات اپراتوری و نگهداری توسط علی بردبار و محمد رمضانی از مدرسین اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی ، برای فراگیران تشریح و آموزش داده می شود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط