خبر خبر

آغاز اعزام حجاج گلستاني از 20 مرداد ماه
برنامه پروازهاي حج تمتع 97 فرودگاه گرگان اعلام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان ؛ برنامه پروازهای حج تمتع 97 فرودگاه گرگان پس از دریافت تائیدیه و اجازه پرواز نهایی بشرح جدول ذیل اعلام می گردد .

بر این اساس اوّلین پرواز شرکت هواپیمایی سعودی که وظیفه جابجایی 4015 زائر گلستانی در قالب 27 کاروان به سرزمین وحی را بر عهده دارد ، در ساعت 13:15 شنبه بیستم مرداد ماه انجام خواهد شد و در طی پنج روز مجموع 14 پرواز  ، زائران مدینه بعد گلستانی را به جده منتقل خواهد کرد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط