خبر خبر

فراخوان آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‎اي پروژه‎هاي فرودگاه گرگان
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه هاي توسعه اپرون، احداث منبع بتني آب، ايستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوري فاضلاب، محوطه سازي و احداث پست برق فرودگاه گرگان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركتها بايد حداقل داراي گواهينامه صلاحيت (رتبه بندي) در پایه سه راه و ترابری و چهار ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند.

از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشر آخرین آگهي فراخوان مناقصه به آدرس تهران _ فرودگاه بین المللی مهرآباد _ خیابان معراج _ ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران _ طبقه چهارم _ اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها _ اداره بررسی های فنی و امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 63148646 - 63148557 تماس حاصل فرمایند. لازم به توضیح است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات   (الف- ب-ج) را در موعد مقررشده در اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار دهند. در این شرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکتهای پیشنهادی (الف – ب- ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (70 امتیاز) را کسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات عمومی دو مرحله ای باز می گردد.

علاقه‎مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط