خبر خبر

وارسي پروازي سامانه‌هاي کمک‌ناوبري فرودگاه گرگان
وارسي پروازي سامانه‌هاي کمک ناوبري DVOR/DME و طرح هاي پروازي ILS فرودگاه گرگان با موفقيت انجام شد.

به ‌گزارش روابط‌عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان ؛ بر اساس برنامه ریزی و هماهنگي انجام شده ، عملیات وارسی پروازی سامانه کمک ناوبری DVOR/DME و طرح های پروازی ILS فرودگاه گرگان با موفقیت انجام شد . در این عملیات پروازی پس از اطمينان از عملكرد صحيح سامانه های کمک ناوبری فرودگاه گرگان و انطباق آنها با استانداردها ، كاركرد و صحت عملکرد آنها تایید شد .

لازم به ذکر است ؛ با بهره گیری از سامانه های کمک ناوبری نوین در فرودگاه گرگان ، علاوه بر افزايش تعداد طرح‌هاي پروازي و ايمني پروازها ، تاخير و ابطال پروازها در شرایط آب و هوایی نامساعد و دید کم ، کاهش یافته است .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط