خبر خبر

کنترل و مديريت بحران با تلاش و همت شبانه روزي
با تلاش و همت شبانه روزي کارکنان فرودگاه گرگان و همکاري ادارات استاني ، بحران آبگرفتگي فرودگاه فروکش کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان ؛ پس از چندین روز همفکری ، همّت و تلاش شبانه روزی ، بحران ورود سیلاب و آبگرفتگی اراضی فرودگاه گرگان فروکش کرد . در پی تلاش شبانه روزی دوایر مختلف فرودگاهی ، خصوصا اداره عملیات فرودگاهی ، اداره تسهیلات و سامانه های فرودگاهی ، واحد ساختمان و سایر دوایر مربوطه ، اقدامات انجام شده موثر واقع شد و با بهبود نسبی شرایط جوی ، وضعیت فرودگاه از حالت بحران خارج شد .

از سوی دیگر با مدیریت انجام شده در سطح استان و هدایت سیلاب به سمت نقاط شمالی و دریای خزر ، از حجم سیلاب ورودی به اراضی اطراف فرودگاه کاسته شده و به تدریج شاهد خروج و فروکش کردن سیلاب از اراضی و محاوط سایت های کمک ناوبری فرودگاه هستیم .

لازم به ذکر است در حال حاضر حجم سیلاب در فرودگاه گرگان کاهش داشته ، ولی کماکان حدود 40 هکتار از اراضی فرودگاه زیر آب است . با این وجود ، با تلاش کارکنان اداره کل فرودگاههای استان گلستان و تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات پیشگیرانه انجام شده ، خطر آبگرفتگی دستگاه کمک ناوبری DVOR/DME فرودگاه گرگان را تهدید نمی کند و این فرودگاه کماکان عملیاتی بوده و هیچ مشکلی در اعزام و پذیرش مسافر و نشست و برخاست پروازها ندارد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط