خبر خبر

آغاز توسعه زيرساخت هاي فرودگاه گرگان
مديرکل فرودگاههاي استان گلستان از کليد خوردن پروژه توسعه اپرون و محوطه سازي فرودگاه گرگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان، رامین آذری گفت: با ابلاغ قرارداد و موافقتنامه مربوطه، از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، پروژه توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری فاضلاب، محوطه سازی و ساختمان پست برق فرودگاه گرگان آغاز شد.

وی افزود: پیرو مناقصه برگزار شده و انتخاب پیمانکار مربوطه، قرارداد پروژه فوق شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، برآورد مقادیر و آنالیزهای بها و مشخصات فنی و عمومی به پیمانکار ابلاغ شد.

آذری در ادامه افزود: مبلغ کل این قرارداد بیش از 188 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات سرمایه ای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و به منظور افزایش فضای پارک هواپیما و ارتقای سطح کیفی خدمات فرودگاهی اجرا خواهد شد.

گفتنی است، با انجام این پروژه، حدود 15000 متر مربع به مساحت فعلی اپرون فرودگاه گرگان افزوده خواهد شد و با تکمیل و بهره برداری از آن، مساحت کل اپرون به بیش از 52000 متر مربع خواهد رسید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط