خبر خبر

برگزار جلسه هماهنگي پروژه هاي عمراني
به گزارش روابط عمومي اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان اين جلسه با حضور مسئول اداره ساختمان اين اداره کل و ارائه گزارشي از وضعيت پروژه هاي عمراني برگزار شد .

در ادامه این جلسه مهندس متانت با توجه به نزدیکی به هفته دولت بر ضرورت تکمیل پروژه های ساختمان ترمینال جدید ، ساختمان پاویون و ساختمان یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه گرگان با ارائه برنامه زمان بندی دقیق توسط نمایندگان مشاورو پیمانکار تاکید کردند.

در این جلسه نمایندگان اداره کل عمران شرکت فرودگاهها، مشاورین و پیمانکاران پروژه های مذکور حضور داشتند و به بیان دیدگاه ها، موانع و راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه های مذکور پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط