خبر خبر

نشست مديرکل فرودگاه هاي استان گلستان با مدير کل هواشناسي استان گلستان
نشست مديرکل فرودگاه هاي استان گلستان با مديرکل هواشناسي استان گلستان در محل اين اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، مهندس متانت ضمن خاطرنشان کردن جایگاه هواشناسی دربخش حمل و نقل و ایمنی پروازها بر جابجایی پلتفرم هواشناسی برابر طرح جامع مصوب فرودگاه گرگان جهت دید مناسب به باند فرودگاه و افزایش ایمنی پروازها تاکید کردند.

در ادامه نوربخش داداشی ، مدیرکل هواشناسی استان گلستان از آمادگی کامل این اداره کل و همکاران جهت خدمت رسانی به فرودگاه گرگان با هماهنگی پرسنل فرودگاه و استفاده ازکادرمجرب و روشهای نوین هواشناسی جهت دقت در خروجی اطلاعات هواشناسی خبر داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط