خبر خبر

اطلاعات پروازهاي رفت حج تمتع فرودگاه گرگان
پروازهاي رفت حج تمتع فرودگاه گرگان از صبح روز دوشنبه 98/04/24 به مقصد جده آغاز مي شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، این پروازها تا روز شنبه 98/04/29 ادامه خواهد داشت و در قالب 16 پرواز حدود 4000 نفراز حجاج استان گلستان به سرزمین وحی اعزام می شوند.

گفتنی است زائران گرامی برا انجام تشریفات  باید 4 ساعت قبل از پرواز با هماهنگی مدیران کاروان خود در فرودگاه حضور یابند. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط