خبر خبر

سومين روز از عمليات حج فرودگاه گرگان ، اعزام 731 زائر خانه خدا
در سومين روز از عمليات حج فرودگاه گرگان با انجام سه پرواز، 731 زائر خانه خدا به سزمين وحي اعزام مي شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، با انجام نهمین پرواز از 16 پرواز عملیات حج در مجموع 2242 زائر اعزام می شوند که بیش از 50 درصد جمعیت حجاج استان گلستان می باشد.

گفتنی است عملیات اعزام حجاج تا روز شنبه 98/04/29 ادامه خواهد داشت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط